سیستم صوت - پیشرو ربات

سیستم صوت

اجرای سیستم های عمومی صوت جهت مدارس ادارات و…

اجرای سیستم های صوت پیجینگ که برای فراخوانی کارکنان در کارخانجات ادارات فروشگاه های بزرگ و… به کار می رود.

دیدگاه ها بسته شده است.