می 2015 - پیشرو ربات

می 2015 - پیشرو ربات

انجام پروژه های پردازش تصویر

شرکت پیشرو ربات اسپادانا آمادگی پذیرش انواع پروژه های پردازش تصویر را دارد.