جولای 2016 - پیشرو ربات

جولای 2016 - پیشرو ربات

به روز ترین سیستم در بازکن است که قابلیت نصب بر روی انواع درب های فلزی و چوبی را دارد.  این سیستم دارای یک سری کلید های الکترونیک بدون تماس است که با فاصله تقریبی 5 سانتی متر از دستگاه درب را باز می کنند.  این سیستم به صورت کاملا مستقل عمل میکند ونیاز به هیچ وسیله دیگر ازجمله کامپیوتر و غیره را ندارد.  این دستگاه ها با تمام وسایل مورد نیاز برای نصب و نصب رایگان در شهر اصفهان ارائه میشود.

تولید درب بازکن های کارتیRFID

قفل هوشمند الکترونیکی  PRS SMART دربازکن به روز ترین سیستم در بازکن است  که قابلیت نصب بر روی انواع درب های فلزی و چوبی را دارد. این سیستم دارای یک سری کلید های الکترونیک بدون تماس است که با فاصله تقریبی ۵ سانتی متر از دستگاه درب را باز می کنند. این سیستم به صورت […]