تابلو برق میکروکنترلری کنترل روشنایی - پیشرو ربات

تابلو برق میکروکنترلری کنترل روشنایی

این تابلو به سفارش بنیاد مهدویت طراحی شد.

و دارای۲۴ خروجی قابل برنامه ریزی به صورت مجزا است.

IMG_20160512_212025 IMG_20160512_212040 IMG_20160512_211910