طراحی و ساخت درایو موتور SRM - پیشرو ربات

طراحی و ساخت درایو موتور SRM

موتور رلوكتانسي سوئيچ شونده srm

IMG_20160810_210412      IMG_20160412_124535